MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Park na Moravském náměstí je křižovatkou významných pěších tras s vysokou koncentrací pěšího pohybu, jak se praví v zadání soutěže a mnoha textových materiálech města. To je bezesporu pravda, parkem denně prochází stovky brňanů, kteří si tudy krátí cestu. Je to však bohužel pouze tranzitní prostor, ve kterém se málokdo zdrží déle, než je nezbytně nutné. V našem projektu bychom chtěli parku vrátit stejnou funkci a hodnotu, jakou míval koncem 19. století, kdy tu stával Německý dům, lidé tu korzovali mezi upravenými záhony, byla zde kavárna a restaurace, konaly se zde výstavy, koncerty, plesy, veřejné i soukromé oslavy.
Byla by škoda nevyužít silné historické stopy, kterou zde zanechaly předchozí generace a zpracovat park pouze formálně.

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ V BRNĚ

2016
DESIGN
Monika Šrolerová, David rosinai
Concept
Monika Šrolerová
Competition Authority
Statutární město brno